Vi är alla och genom hela livet sexuella varelser. Många faktorer påverkar vårt sexuella liv. Det sexuella livet påverkar även hur vi mår för övrigt. Stress, sjukdom, skada, oro, trötthet och olika livssituationer kan inverka negativt på vår sexuella hälsa. Upplever du att din sexuella hälsa är påverkad? Är det något du behöver hjälp med? I Norrbotten kan du få träffa en sexualrådgivare. Prata med din gynekolog eller läkare på hälsocentralen för remiss.

 

Trots att sex ska vara något njutningsfullt är det många som känner obehag eller rent av smärta vid samlag. Smärta vid sex eller samlagssmärtor kan beskrivas som återkommande eller ständig underlivssmärta hos kvinnor eller män i samband med samlag.

Samlagssmärta inkluderar flera olika tillstånd och går att dela upp på olika sätt. En uppdelning är djup och ytlig samlagssmärta där djup samlagssmärta upplevs som smärta längre in i kroppen eller inne i buken och ytlig samlagssmärta upplevs i vulva/vagina, ändtarm eller penis.

Djup samlagssmärta kan bero på:

 

Ytlig samlagssmärta kan bero på:

  • Ytlig irritation i slemhinna
  • Svampinfektion
  • Könssjukdomar (STI) som herpes och kondylom
  • Hudsjukdomar
  • Minskad fuktighet- lubrikation eller minskad upphetsning vid samlag
  • Vestibulit
  • Vaginism

Cancer

Att drabbas av cancer innebär att få veta att du har en allvarlig sjukdom som påverkar hela ens liv. Tiden från diagnos innebär ofta chock, ilska, bearbetning, sorg och en mängd behandlingar. Har då sex någon riktig plats i livet när cancersjukdomen blir så central? Får du ens fråga om sex och samliv när man är cancerpatient? Svaret är – ja.

Att känna uppskattning, beröring och närhet är något som alla mår bra av och detta förändras inte fast en allvarlig sjukdom finns i ens liv. Har samlivet och sexualiteten varit en viktig del i ens liv innan en cancerdiagnos kommer det naturligtvis fortsätta att vara det.

Att få en cancersjukdom ställer mycket på sin spets. Många människor förknippar cancer med ett hot mot livet och ett cancerbesked leder ofta till en personlig kris. Sexlusten påverkas av hur du mår både psykiskt och fysiskt. Hormoner spelar också en viktig roll. Det är vanligt att sexlusten minskar eller försvinner helt i samband med en cancerbehandling. Efter behandlingen kan den ofta komma tillbaka igen. Du behöver inte göra någoting åt att du inte känner någon sexlust, om du inte själv upplever det som ett problem. Du kan behöva olika lång tid att läka, och det kan ibland ta tid att lära sig att leva med sin förändrade kropp. När du går igenom behandling mot cancer kan du få olika typer av sexuella biverkningar, under kort eller lång tid. Vissa går över av sig själv efter en tid medan andra är mer eller mindre bestående. Vissa besvär går också att behandla. Det kan vara bra att i förväg fråga hur olika behandlingar kan påverka kroppen när det gäller den sexuella funktionen.

Kroppen har påverkats på olika sätt om du har blivit opererad. Ibland tas en del av ett organ eller ett helt organ bort där en tumör har suttit. Det kan lämna ärr och göra att kroppens utseende förändras på ett permanent sätt. Operationer kan ge skador på nerver och blodkärl, vilket kan påverka könsorganens förmåga att svara på sexuell stimulering. En operation kan också påverka på ett sätt som inte är synligt men ändå påverkar din självbild och därmed din sexualitet.

Om till exempel äggstockarna eller livmodern har tagits bort kan känseln och fuktigheten i slidan påverkas. Det är kanske lätt att förstå att operationer i närheten av sexuellt viktiga zoner som bröst, prostata och underliv kan ha en inverkan på sexualiteten. Men även att bli opererad på andra ställen kan förändra både utseendet och självbilden, och därmed innebära att sexualiteten påverkas.

Om du har blivit behandlad med cytostatika kan det påverka din sexualitet både på kort och på lång sikt. Under behandlingsperioden kan du få olika biverkningar som gör att lusten minskar och att du har svårt att ha sex. Slemhinnorna kan ofta bli torra och lättbristande, du kan må illa, få ont och känna dig trött och sjuk. Du blir också känsligare för infektioner.

Det kan också vara påfrestande för självbilden eftersom utseendet påverkas av behandlingen. Dels för att du tappar hår på huvudet och på kroppen och dels för att du kan svullna upp av kortisonet som ofta ingår i cytostatikakuren. Det kan göra att du inte riktigt känner igen dig själv i spegeln. När du avslutar behandlingen brukar dessa förändringar gå tillbaka.

Cytostatikabehandlingen kan också påverka sexualiteten på längre sikt. Behandlingen kan göra att du kommer in i ett för tidigt klimakterium. Det kan visa sig genom bland annat torra och sköra slemhinnor, svettningar, så kallade blodvallningar, sömnproblem, humörsvängningar och minskad sexlust.

Om du får strålbehandling kan du få biverkningar på kort och lång sikt. I samband med själva behandlingen blir ofta kroppen röd och irriterad på det ställe där du har blivit strålad. Vilka besvär du får beror på var du har blivit behandlad. På sikt läker kroppen även efter strålning, men behandlingen kan lämna ärr. Vävnad som har strålbehandlats brukar också vanligtvis dra ihop sig och bli mindre elastisk än tidigare. Om du har strålbehandlats mot bäckenet eller ändtarmen kan det påverka sexualiteten på olika sätt. Du kan få problem att få och behålla ståndet. Slidan kan påverkas och drar då ihop sig och blir trängre än tidigare. Oavsett kön kan strålbehandlingen göra att du kan få svårt att hålla urin och avföring. Du kan också känna dig kissnödig och behöva kissa ofta under lång tid efter behandlingen. Strålbehandling kan göra att du tappar håret på det ställe som har strålats. Till skillnad från när håret faller av i samband med cytostatikabehandling, växer håret inte alltid ut igen efter strålbehandlingen. Om du strålas mot bäckenet eller underlivet kan du tappa hår även där, och det kan hända att det inte växer ut igen.

Våga fråga

Ofta brukar läkaren ta upp frågor som rör sexualiteten i samband med behandlingen, men det är inte alltid som det sker. Om du inte tycker att du har fått tillräcklig information av din behandlande läkare ska du fråga själv.

Exakt vilka besvär du ska söka hjälp för, och vilka som löser sig av sig själv, kan vara svårt att bedöma själv. Men egentligen räcker det att du känner början till oro. Om du har många funderingar och besvären känns jobbiga kan det vara bra att söka hjälp i tid, innan problemet har vuxit sig för stort.

Att få en förändring i sin sexuella funktion kan vara svårt att hantera. Det kan också leda till konflikter i en relation. När man får ett problem som rör sexualiteten känns det kanske inte självklart hur man ska uttrycka sig. Det kan gälla såväl gentemot den eller de man har sex med som till sjukvårdspersonal. Men om du kan komma över den ovana känslan att prata om sexuella problem är mycket vunnet, eftersom du då kan få hjälp att göra någonting åt problemet.

Minskad sexuell lust

Olika personer har olika mycket sexlust. Hur mycket sexlust du har kan också variera över tid. Sexlusten hänger ofta ihop med hur du mår och hur du har det i övrigt i livet. Att sexlusten ibland är svag eller försvinner i perioder är inget konstigt. Bristande lust är något som drabbar både kvinnor och män i alla åldrar. Bristande lust kan vara en upplevelse av att den sexuella lusten avtagit eller till och med helt försvunnit. Det kan också vara så att du aldrig upplevt den sexuella lusten som en särskilt stark drivkraft. Ibland är det kanske mer en partner som reagerar på vad du tycker är en bristande lust hos den andre.

Lusten till sex är inte konstant

Människor har olika mycket sexlust. Sexlusten kan också påverkas, både positivt som negativt, av det som händer i ens liv. Vanliga skäl till att lusten går ner är stress, sömnbrist, nedstämdhet, medicinering av olika slag och relationsproblem. Men det behöver heller inte vara något speciellt som gör att du under perioder inte vill ha sex lika ofta eller ha sex på samma sätt som tidigare. Sexlusten kan gå upp och ner i livet utan att det behöver vara något fel eller konstigt med det. Det kan också vara så att perioden av liten eller ingen sexlust blir längre därför att du känner sig pressad. Kanske av sin partner eller av de bilder du har om hur en relation ska se ut eller hur ofta ni borde ha sex. Lusten att ha lust kan också bli stressande. Lusten blir en prestation. Kroppen har då lätt för att gå i baklås och du spänner dig.

Att inte vilja ha sex alls, eller så ofta som tidigare, är inte automatiskt ett problem. Den som är singel utan fast sexuell relation kanske inte ens reflekterar över detta. Men i en fast relation så finns även en annan persons sexuella önskemål att förhålla sig till. Det är då viktigt att reda ut vad som är vad. Hur ser personerna som befinner sig i relationen på situationen? Vad är enskilda personernas problem och vad är gemensamma? Hur skulle ni vilja att situationen ser ut framöver? Har ni ett önskemål om att känna mer lust och ha ett aktivare sexliv så finns det hjälp att få (både för par och enskilda) och olika saker som du/ni kan göra för få ökad lust.

Sexuella övergrepp/våld:

Vad är sexuella övergrepp/sexuellt våld?

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som du kan utsättas för utan att du givit sitt samtycke. Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella handlingar, är också sexuella övergrepp.

Vad säger lagen?

När en sexuell handling upplevs som ett övergrepp är den i de allra flesta fall också ett sexuellt övergrepp i juridisk mening. Det vill säga att det är ett brott som kan polisanmälas. Förövaren eller förövarna kan dömas till straff enligt lagen. Det kan vara svårt att veta vilka händelser som betraktas som brott. Det kan också vara svårt att avgöra om du blivit utsatt för ett brott, även om du upplevt att du råkat ut för något kränkande. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella övergrepp alltid kränkningar mot den som utsätts. Därför är det vanligt att må dåligt efter ett övergrepp, även om det inte kan rubriceras som brott, eller om polisutredningen läggs ner. För att bearbeta sina upplevelser kan kontakt med kurator eller psykolog vara bra. Sjukvården kan hjälpa dig till en sådan kontakt. För att hitta tillbaka till sin egen sexualitet efter ett övergrepp och till att våga ha sex igen kan det vara bra med sexologisk rådgivning. Vänd dig till din gynekologiska mottagning i Norrbotten så hjälper de dig med denna kontakt.

Graviditet/förlossning:

Sex under graviditeten

Det är helt normalt att de sexuella känslorna förändras för både män och kvinnor under och efter graviditeten. För vissa innebär graviditeten ingen större skillnad i sexlivet medan andra kan uppleva den här tiden som påfrestande. Lyssna på din kropp och känn efter vad som känns rätt för just dig. Missuppfattningar, oro, trötthet, brist på lust, ökad lust och smärtor efter förlossningen är bara några av de problem som ni kan stöta på. Även om du och din partner har ett bra sexliv i vanliga fall, finns det en stor chans att ni kommer få förändringar i er relation under den här tiden. Det bästa är att ni försöker prata med varandra om hur ni känner er och vad ni vill och att ni sedan försöker komma fram till en lösning som passar båda.

Nedan följer några av de vanligaste funderingar som finns om sex under graviditeten.

Är det farligt att ha sex under graviditeten?

Nej, det är inte farligt att ha sex under graviditeten. Fostret ligger väl skyddat av den starka livmoderväggen och av fostervattnet som tar upp stötar och slag. Man kan inte skada fostret genom slidan och det är inte farligt med lite tryck eller små stötar mot magen. Orgasmer kan i vissa fall utlösa sammandragningar och livmodertappen kan börja blöda lättare under graviditeten och när barnet är fött. Det kan kännas lite obehagligt men är inte skadligt.

När ska jag undvika att ha sex?

Även om det inte är skadligt rent fysiskt kan både kvinnor och män uppleva det som psykiskt jobbigt att ha sex under graviditeten.Det är viktigt att ni lyssnar på varandra och respekterar varandras känslor. Om någon av partnerna inte vill ska ni självklart inte ha sex. Ibland avråder vi från samlag under vissa perioder, tex om det finns risk för missfall eller förtidsbörd. Majoriteten av gravida kan dock ha samlag i den utsträckning som de känner för.

Kan penisen skada barnet om vi har sex?

Nej, det är för stort avstånd mellan mannens penis och barnet. Barnet ligger väl skyddat av den starka livmoderväggen och av fostervattnet. Slemproppen som sitter i livmodertappen fungerar även som säkerhetsvakt och ser till att inga spermier eller bakterier tar sig in till barnet. Mot slutet av graviditeten kan det vara bra att vara lite försiktig med hårda stötar. Det samma gäller även för dildos och andra sexleksaker. Om kvinnan vill ha sex och partnern känner att det är obehagligt att ha samlag så finns det ju en massa andra saker man kan göra, glöm inte bort dem. Att ge varandra massage eller oral stimulans är två exempel.

När kan jag börja ha sex igen efter förlossningen?

Hur snart efter en graviditet som det känns bra att ha sex är olika från person till person. Efter en förlossning känner en del kvinnor lust och vill ha sex väldigt snart medan andra föredrar att vänta.

Kroppens återhämtning efter förlossningen

Kroppens återhämtning kan ta olika lång tid beroende på hur förlossningen varit men också beroende på sömn, vila, amning och den nya situationen du befinner dig i. En del har helt enkelt inte lust eller ork att ha sex. Det är individuellt och det är viktigt att du känner efter hur du vill ha det. Om (vaginalt) sex blivit problematiskt efter en förlossning tycker många att kel, massage och smek kan vara skönt och göra att kraven släpper och att stressen kring sex minskar. När kraven och stressen minskar ökar ofta lusten igen.

Om förlossningen varit komplicerad eller när det finns obearbetade negativa upplevelser efter en graviditet och förlossning är det viktigt att du/ni få hjälp så att det inte leder till sexuell olust. Prata med din barnmorska på MHV eller kontakta din gynekologiska mottagning i Norrbotten för hänvisning.

Klimakteriet

Klimakteriet kan påverka sexlivet

När menstruationerna slutar komma kan det förekomma olika grader av kroppsliga förändringar som påverkar sexlusten. Lusten kan också påverkas av mycket annat i tillvaron som stress, sömnbrist, medicinering av olika slag och relationsproblem. Det är inte så att lusten tar slut med stigande ålder, men sexlivet kan behöva anpassas efter förändringarna.

Ibland kommer lusten långsammare och det kan behövas mer tid, fler smekningar och nya spännande sätt att beröra och/eller beröras. Klimakteriet kan innebära att du får torra och sköra slemhinnor i underlivet. Glidmedel kan vara ett bra tips om du känner att du inte blir tillräckligt våt. Ibland kan till exempel östrogensalva vara gynnsamt för sköra slemhinnor. Att göra roliga saker tillsammans och kanske överraska varandra, till exempel med spännande erotiska övningar eller måltider, kan blåsa liv i lusten. Ibland kan det vara till hjälp med tips från olika böcker om sexualitet.

Det är viktigt att du och eventuell partner(s) pratar med varandra om hur det känns. Kanske har även din partner känt av förändringar? Att vilja ha lust och att känna som förut kan också påverka på ett negativt sätt. Lusten blir en prestation. Kroppen har då lätt för att gå i baklås och spänna sig. Här kan det hjälpa att vara att vara tillsammans med sin partner på sätt som inte nödvändigtvis handlar om att ha sex/samlag. Att ge varandra tid, smekas, beröra, utan att ha några krav på att det ska bli något annat än just detta. Det kallas för sensualitetsövningar och brukar ha god verkan på lusten.

Gynekologisk operation

Att börja ha sex igen

Att återta både sin sexualitet och sina sexuella funktioner efter en gynekologisk operation är inte alltid helt enkel. Det kan vara en känsloladdad resa som innefattar både ångest och smärta. Följ de råd du fått av din gynekolog angående den tid du bör vänta med sex för optimal sårläkning.

Kommer det göra ont?

Efter operationer som omfattat muskler eller vävnad i vaginas väggar blir det ärr som berörs av penetrerande sex. Dessa ärr kommer slätas ut och mjukas upp med tiden, men till en början kommer ärren vara lite svullna och skrovliga och bidra till en friktion som kan göra ont under eller efter penetrerande sex. Så länge du anser själv att det onda är okej, vet att det gått rekommenderad tid efter operationen, du inte längre blöder eller har några infektionstecken från stygnen är det onda okej. Du bör använda glidmedel så länge som friktion skapar obehag. Längre penetrerande samlag kan kräva påfyllnad av glidmedel.

Efter borttagande av livmoder kan smärta och obehag också finnas, samt en trötthet som stör sexuell lust och njutning. Orgasmer kan orsaka drag i muskler och ärrvävnad och kan kännas lite stumt eller obehagligt till en början. Detta torde inte göra regelrätt ont och borde vara övergående.

Att känna sig sexig igen

Det kan vara en fysisk och mental läkningsprocess innan du är tillbaka till att hitta lusten och det sexuella självförtroendet igen. Det kan handla om ett tillstånd som funnits länge innan operationen och som nu ska vara återställt, men där återhämtningen tar tid. Det kan också vara så att du känner dig stukad i sin kvinnlighet efter en hysterektomi. Detta kan också påverka sexualiteten. Sexlusten kan bli mindre av depression, smärta, stress och relationsproblem. Om du upplever att den mentala läkningen inte går framåt kan du behöva skaffa hjälp i form av en samtalskontakt eller av en sexolog.

Sexualrådgivare

Har du frågor och funderingar och vill komma i kontakt med vår sexualrådgivare kan du göra det här

Åsa, sexualrådgivare: 0920-28 23 97