Syfilis är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Det vanligaste sättet att bli smittad är genom att ha vaginalsex eller analsex utan kondom men du kan även smittas genom munsex. Sjukdomen är ovanlig men antalet smittade har ökat de senaste åren.

Om du misstänker att du har syfilis måste du testa sig enligt smittskyddslagen. Smittan spåras genom så kallad smittspårning. Du får då tillsammans med en läkare eller en kurator gå igenom vilka du har haft sex med. Du bör inte ha sex förrän du vet att du är smittfri, men har du det är du skyldig att först informera din partner att du har syfilis och sedan använda skydd. Om du får behandling blir du frisk. Oftast upptäcker man sjukdomen tidigt och kan därför få behandling. Lever du med syfilis i många år utan att den behandlas kan sjukdomen vara allvarlig. Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis är att använda kondom.

Symtom

Vanligen får du ett sår, ibland flera sår, på stället där du blivit smittad. Såret gör inte ont, och brukar finnas runt ändtarmsöppningen eller i och vid munnen. Såret eller såren brukar komma cirka tre veckor efter att du blivit smittad, men ibland kan det ta ända upp till tre månader. Såret kan vara så diskret att du inte upptäcker det. Om såret sitter på könsorganet blir det ofta en svullnad i ena ljumskvecket samtidigt. Om inte infektionen behandlas kan den efter några månader sprida sig i kroppen och då brukar man få utslag, feber, trötthet och huvudvärk.

När och var ska jag söka vård?

Om du tror att du kan ha blivit smittad med syfilis måste du så fort som möjligt genomgå en undersökning. Kontakta din hälsocentral eller ungdomsmottagning.

Vad är syfilis?

Smittar när man har sex

Syfilis är en könssjukdom och orsakas av en bakterie. Den smittar framför allt genom att slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen kommer i kontakt med varandra. Syfilis smittar lättast om du har ett sår. Det vanligaste sättet att bli smittad är att ha vaginalsex eller analsex utan kondom. Du kan även smittas vid munsex. Det är ovanligt men sjukdomen kan också smitta genom kyssar om man har syfilissår i munnen.

Syfilis kan också smitta genom blodtransfusioner och genom sprutor med orena nålar. Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.

Syfilis smittar inte genom att du tar i hand, och inte heller om du till exempel använder samma handduk eller toalett som någon som har syfilis.

Olika stadier av syfilis

Syfilis brukar delas in i tidig och sen syfilis. Det tidiga stadiet varar i två år och under den perioden, framför allt första året, kan du smitta andra genom sex. I det senare stadiet smittar du inte genom sex, men smittan kan föras vidare genom blodet, till exempel om du är gravid kan barnet smittas.

I det tidiga stadiet av syfilis blir det oftast först ett sår, vanligen på könsorganen och en svullnad, oftast i ljumsken. Såret läker av sig själv efter ett par veckor. Efter ytterligare en tid kan sjukdomen sprida sig till blodet och ge olika hudutslag. Du kan också bli allmänpåverkad och känna dig trött, få huvudvärk och feber. Det kan vara svårt att förstå att man har syfilis, eftersom besvären liknar många andra sjukdomar. Det tidiga stadiet av syfilis kan pågå i upp till två år och besvären kan komma och gå under den tiden. Även om du inte har några besvär kan du smitta andra.

Efter ungefär två år blir du antingen bra av dig själv eller så går sjukdomen över i sen syfilis. I det sena stadiet kan du vara symtomfri i flera år men sjukdomen kan ändå finnas kvar i kroppen. Den kan sedan bryta ut igen och ge skador på bland annat hjärta och nervsystem.

Om du får behandling i tid blir du helt frisk. Oftast upptäcks sjukdomen tidigt, men om du har syfilis i många år och inte får behandling kan du i värsta fall få skador på hjärta och hjärna.

Hur kan man skydda sig mot syfilis?

Kondom är bäst skyddet

Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis är att använda kondom om du har vaginala eller anala samlag. Det är viktigt att kondomen är hel och att den används under hela samlaget. Det är också bra att använda kondom om du har munsex med en man, eller slicklapp om du har munsex med en kvinna. En slicklapp är en tunn gummiduk som läggs över kvinnans könsorgan eller kvinnans/mannens ändtarmsöppning.

Syfilis kan sprida sig till blodet

Om du inte får behandling sprider sig infektionen så småningom ut i blodet. Det brukar hända fyra till åtta veckor efter att du har fått det första såret. När syfilis sprider sig till blodet kan de flesta av kroppens organ bli infekterade. Därför kan sjukdomen visa sig på många olika sätt under den tidiga fasen.

Det vanligaste symtomet är att du får utslag. Utslagen kan se olika ut. De kan sitta spridda på kroppen och likna eksem eller psoriasis, de kan ibland klia. Ibland kan det finnas rödbruna fläckar i handflator och fotsulor. Ibland kan du också få utslag i form av röda fläckar på slemhinnorna i underlivet, munnen eller ändtarmen.

Utslagen läker helt om du får behandling, annars kan de finnas kvar i mellan två och tio veckor och komma tillbaka flera gånger under de första två åren efter att du smittades.

Om infektionen spridit sig till blodet är det också vanligt att du

  • får feber, men oftast inte så hög
  • känner dig trött
  • har ont i huvudet

Efter en tid går symtomen över men du kan fortfarande smitta andra i upp till två år om du inte får behandling.

Undersökningar och utredningar

Prover tas för att upptäcka syfilis

Om du har ett misstänkt syfilissår kan en läkare ta prov på sårsekretet. Provet tas från sårytan med en bomullspinne. Det gör inte ont. Ibland kan läkaren undersöka provet direkt i ett mikroskop. Då brukar du få svaret på en gång. Ibland måste provet skickas till ett laboratorium för analys. Då kan det ta 1-2 veckor innan du får svar.

Om du inte ha något sår men ändå misstänker att du har syfilis får du lämna ett blodprov. Blodprovet kan ibland visa om du har syfilis tidigt efter smittotillfället, men det kan ta upp till tre månader innan smittan syns. Svar på blodprovet får du inom en vecka.

Smittan spåras för att alla ska provtas

Om du vet eller misstänker att du har syfilis är du enligt smittskyddslagen skyldig att gå och testa dig och att hjälpa till och spåra smittan. Både undersökningen och behandlingen är gratis. 

Det är viktigt att hitta och provta alla som kan ha syfilis. Du måste därför vid ett smittspårningssamtal lämna de uppgifter du har om personer du har haft sexuell kontakt med. De blir sedan kontaktade av mottagningen för att de också ska komma och testa sig.

Du kan välja om du själv först vill berätta för den eller de som du har haft oskyddat sex med, innan mottagningen hör av sig. Vill du inte det kan du låta mottagningen var den som helt sköter kontakten med dem. Den som behöver komma och testa sig kontaktas med ett brev eller telefonsamtal. De du haft sexuell kontakt med får aldrig reda på vem som har lämnat uppgifterna. Den som kontaktas informeras om att hen måste gå till någon av de mottagningar som finns för provtagning och testa sig. 

Behandling

Viktigt att få behandling

Om du har fått syfilis blir du frisk om du får behandling med antibiotika. Det är viktigt att få behandlingen snabbt för att sjukdomen inte ska förvärras. Man brukar få behandling av en läkare som är specialist på könssjukdomar, eller en infektionsläkare.

Syfilis behandlas med antibiotika

Om du har syfilis får du oftast antibiotika genom sprutor. Beroende på hur länge du varit sjuk får du sprutor en gång i veckan i en till tre veckor. Du får en spruta i vardera skinkan vid varje tillfälle. Drygt en vecka efter de sista sprutorna är infektionen som regel läkt och du smittar inte längre. Ibland får du antibiotika i tablettform.

Behandling om du blir svårt sjuk

Om infektionen har spridit sig till nervsystemet måste du få antibiotika direkt i blodet med hjälp av dropp. Då vårdas du på sjukhus.

Du ska inte ha sex förrän du är helt frisk

Om du fått behandling mot syfilis kan du vara smittfri redan en dryg vecka efter att behandlingen avslutats. Du bör inte ha sex förrän du vet att du är smittfri.

Kontroller efter behandlingen

Efter behandling av tidig syfilis får du gå på regelbundna blodprovskontroller tills proverna visar att infektionen är borta. Vanligtvis får du gå på efterkontroller efter tre, sex och tolv månader. Om du har haft syfilis i flera år får du gå på kontroller under två år.

Komplikationer och följdsjukdomar

Syfilis och graviditet

Det är särskilt viktigt att du testar dig om du är gravid och misstänker att du kan vara smittad av syfilis. Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds test för syfilis tidigt i graviditeten. Risken är nämligen mycket stor att fostret smittas, speciellt om mamman har syfilis i det tidiga stadiet. Fostret kan smittas under hela graviditeten men risken är större efter de tre första graviditetsmånaderna. Om fostret får syfilis kan det leda till missfall eller att barnet föds med syfilis. Om du är gravid får du samma behandling som andra som har syfilis. Fostret får automatiskt behandling i livmodern när mamman behandlas. Att ett barn föds med syfilis är mycket ovanligt i Sverige.