HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och det finns över hundra olika typer. En del HPV-typer kan orsaka vårtor, oftast på händer och fötter. Andra typer kan orsaka vårtor i underlivet, så kallat kondylom. Dessutom finns det några HPV-typer som kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet. Idag erbjuds vaccination mot HPV till barn och unga. Genom att vaccinera dig kan du skydda dig mot två av de HPV-typer som orsakar cancer.

Symtom vid HPV

Oftast märker du ingenting om du smittats med HPV, men av en del HPV-typer kan du få vårtor på händer eller fötter. Du kan också få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. De HPV-typer som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor.  Cellförändringar i livmoderhalsen syns inte och ger oftast inga besvär, utan kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

Söka vård

Har du vårtor på händer eller fötter och tycker att det är besvärande, till exempel att de sitter på ett olämpligt ställe, kan du kontakta en hälsocentral för att få råd eller hjälp. Har du besvär av kondylom kan du i första hand söka vård på en hälsocentral eller ungdomsmottagning.

Hur smittar HPV?

HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex.

Vårtor, både kondylomvårtor och vårtor på händer och fötter, är smittsamma. HPV kan spridas även om det inte finns vårtor.

Hur kan jag skydda mig mot HPV?

Kondom ger ett visst skydd mot HPV. Det skyddar inte till hundra procent eftersom viruset kan sitta på andra ställen än där skyddet sitter, men det är bättre än inget skydd alls.

Vaccination

Det finns idag två sorters vaccin mot de två HPV-typerna 16 och 18 som orsakar de flesta fall av livmoderhalscancer. Ett av vaccinerna skyddar också mot kondylom. 

Bra att sluta röka

Kvinnor som röker har större risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner. Om du röker och vill sluta finns det hjälp att få. Kontakta din hälsocentral.

Diplomerade tobaksavvänjare kan hjälpa dig att sluta röka

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta tid, ofta omkring ett år. De flesta vårtor eller cellförändringar går bort av sig själv utan någon särskild behandling.

Om du har kondylom eller andra vårtor som inte försvinner av sig själv, kan de behandlas med en medicin som du stryker på vårtorna. Andra sätt att behandla vårtorna är att en läkare skär, fryser eller bränner bort dem. 

Vad är HPV?

HPV-infektioner är vanliga

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen. Viruset är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna någon gång har haft HPV. Nästan alla blir någon gång även smittade med den typ av HPV som kan ge cellförändringar, många utan att veta om det.

Några HPV-typer kan orsaka cancer

Några kvinnor som får cellförändringar i livmoderhalsen av HPV blir inte av med viruset och riskerar då att utveckla cancer, oftast efter många år. Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer i livmoderhalsen. HPV kan också orsaka mer ovanliga cancerformer i halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penisen. 

Undersökningar och utredningar

Gynekologiska cellprovskontroller

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller. Det är frivilligt att gå, men det är bra att göra det. Cellprovskontrollerna är ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

HPV-analys

Om ett cellprov visar att det finns cellförändringar i livmoderhalsen kan cellprovet också analyseras för HPV. Visar provet att det finns HPV får du en remiss för att undersökas av en gynekolog. Om du har blivit behandlad för cellförändringar i livmoderhalsen tidigare, används HPV-analys ofta vid kontroll efteråt.

HPV-analys används mer och mer. Fördelen är att om du inte har HPV är risken att utveckla cellförändringar i livmoderhalsen mindre. Men eftersom HPV-infektioner är så vanliga är det många som får besked att de har HPV. Många fler än de som utvecklar cellförändringar. De som har HPV-infektion, utan cellförändringar, kommer då behöva kontrolleras med nytt test efter några år.