Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat samlag. Så genom att inte ha oskyddat sex kan du skydda dig mot hiv. Det finns inget botemedel mot hiv men det finns mediciner som bromsar upp sjukdomen. Utan mediciner leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids.

Symtom

Inga symtom

Det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att du får hiv. Hur lång tid det sen tar tills du känner av att du fått hiv varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar du må som vanligt och inte märka någonting av infektionen.

Tidiga symtom

Ungefär två till tre veckor efter att du fått hiv får en del en så kallad primär hivinfektion. Då kan du till exempel få

 • feber
 • ont i halsen
 • svullna, ömma lymfkörtlar
 • diarré
 • muskelvärk
 • huvudvärk
 • ljusröda, oregelbundna utslag på ryggen och bröstkorgen, och ibland också i ansiktet, på armar och ben

De tidiga symtomen försvinner av sig själva, oftast inom ett par veckor. Hur lång tid det sen tar tills du märker något mer varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar du må som vanligt.

Sena symtom

Efter en längre tid, oftast flera år, kan du få de första tecknen på att ditt immunförsvar är försvagat. Det kan visa sig som

 • trötthet
 • nattliga svettningar
 • bältros
 • mjälleksem i ansiktet
 • svamp i munnen

Om immunförsvaret blir ännu mer nedsatt kan du få tumörer eller kraftiga infektioner med bakterier, svampar eller parasiter. Den här typen av infektioner är ovanliga hos personer som har ett friskt immunförsvar. Det är det tillståndet som kallas för aids. Utan behandling blir du förr eller senare sjuk i aids, men med behandling får man inte aids.

När ska jag söka vård?

Testa dig alltid om du misstänker att du kan ha fått hiv. Det är viktigt för att du ska kunna få behandling och för att undvika att du sprida viruset vidare. Att testa sig är alltid gratis på alla mottagningar. Kontakta en hälsocentral eller en ungdomsmottagning.

Tillfällig behandling: Postexpositionsprofylax (PEP)

Om du med säkerhet vet att det finns en risk att du kan ha fått hiv kan du få en tillfällig läkemedelsbehandling. Det kan till exempel vara om du har en sexpartner som har hiv och kondomen gick sönder. Det heter postexpositionsprofylax, oftast kallas det bara för PEP. Men risken att bli smittad av en person med hiv som har behandling är minimal. Det är en läkare som avgör om PEP ska ges.  PEP ges inte för att du har haft oskyddat sex med en person utan att säkert veta att den har hiv. Men behöver du behandlingen måste den startas inom 36 timmar efter tillfället då du eventuellt fått viruset. PEP-behandlingen pågår i fyra veckor och minskar risken för att du får hiv. Dagtid vänder du dig till en infektionsmottagning på ett sjukhus, och på kvällen och natten en akutmottagning.

Hur överförs hiv?

Hiv kan överföras genom

 • Slidsamlag
 • Analsamlag
 • Munsex
 • Sprutor som använts av någon med hiv
 • Bröstmjölk vid amning
 • Blod

Hiv kan också överföras från mamma till barn under graviditetens sista veckor eller under förlossningen.

När du har sex är risken störst att få hiv om du får sperma med hiv-virus i slidan eller i ändtarmen. Risken att få hiv är större om du samtidigt har andra könssjukdomar. Vid munsex är risken att få hiv mycket mindre än vid samlag.

Hur överförs inte hiv?

Hiv är ett känsligt virus och dör snabbt utanför kroppen. Om du har hiv kan du till exempel inte föra det vidare genom att ta i, krama eller kyssa någon. Hiv sprids inte heller genom att du till exempel använder samma handduk eller kaffemugg som någon annan. Hiv sprids inte genom luften, mat, vatten, insekter eller andra djur. Alla som ger blod som sedan används i sjukvården i Sverige hivtestas. Så du kan inte få hiv genom en blodtransfusion. Även bröstmjölksdonatorer hivtestas.

Hur du skyddar dig mot hiv

För att skydda dig mot hiv kan du använda kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex med någon som har en penis. Den största risken vid munsex finns om du får sperma i munnen. Kondom är också bra om du använder sexleksaker som en dildo, eller så tvättar du den efter att den har använts. Om du har munsex med någon som har en slida behöver du inte använda något skydd. Undvik att komma i kontakt med blod från den andra parten. 

Behandling

Med hiv-behandling kan du leva ett långt och friskt liv med hjälp av effektiva läkemedel. En behandling tas som tabletter som ofta kallas för bromsmediciner. De förhindrar att du blir sjuk och får aids.

Minimal risk för virus överföring vid behandling

Det är en mycket liten risk att få hiv genom att ha oskyddat sex med en person som har hiv och har behandling. Risken för överföring av hiv är minimal om ni också använder kondom eller femidom vid samlag.

När ska du behandlas?

Behandlingen mot hiv startas ganska snart efter att hiv har upptäckts, oavsett hur påverkat ens immunsystem har hunnit bli. Att tidigt börja med behandling har visat sig att vara det bästa på lång sikt. Men det är sällan någon stor brådska, utan du har tid på dig att bli förberedd på att börja med medicinerna.

Viktigt att vara noga med sin behandling

En hiv-behandling är mycket effektiv men känslig. För att behandlingen ska vara effektiv måste du ta läkemedlet regelbundet utan några avbrott. Genom att inte ta alla doser med bromsmediciner sätter viruset igång att bilda nya virus, så mängden virus i kroppen ökar igen. Det kan göra att viruset kan bli resistent, det vill säga motståndskraftigt, mot mediciner så att de inte fungerar.

Hiv-läkemedel kan krocka med andra mediciner

Vissa hiv-läkemedel påverkar eller påverkas av andra mediciner om du använder dem samtidigt. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Därför bör du alltid rådfråga din läkare innan du påbörjar eller ändrar en medicinering.

Biverkningar av behandlingen

Det är vanligt att du får lättare biverkningar till exempel illamående och diarré. Biverkningarna är ofta värst i början av behandlingen men om de inte går över kan du behöva byta läkemedel. Det händer att biverkningarna är jobbiga, men oftast får du endast lindriga biverkningar eller inga alls. Du kan också behöva byta läkemedel om du får biverkningar som mardrömmar, yrsel, påverkan på benmärgen eller blodet. Vissa läkemedel kan med tiden ge biverkningar på kroppen.  Du kan få höjda blodfetter och diabetes.

Även aids kan behandlas

Behandling med bromsmediciner är ofta effektiv även när hiv utvecklats till aids. Även om du redan har aids finns goda chanser att behandlingen stoppar eller vänder sjukdomsförloppet.

Vad är hiv?

Hiv står för humant immunbristvirus. Om du får hiv infekteras och förstörs en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret. I takt med att de vita blodkropparna förstörs blir immunförsvaret sämre. Om du inte får behandling mot hiv bryts immunförsvaret ner och du får aids.

Vad är aids?

Aids är ett samlingsnamn på olika typer av allvarliga infektioner och tumörer, som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel vara en särskild sorts ovanlig lunginflammation, tuberkulos, eller svampsinfektioner i matstrupen, som du får för att du har ett mycket nedsatt immunförsvar.

Undersökningar och utredningar

Att ta ett hivtest

Den mest vanliga typen av hivtest tas som ett blodprov från ett blodkärl i armen. Provet undersöks sedan på laboratorium. Du får oftast vänta några dagar på resultatet. På vissa mottagningar går det att göra en sorts test som ger ett snabbt svar på 15 minuter. Provet görs med några droppar blod som tas genom ett stick i fingret. När du gör ett hivtest på en mottagning har du möjlighet att prata med en kurator eller sjuksköterska.

När kan jag tidigast testa mig?

Test som tas som blodprov rekommenderas tidigast att tas 1-2veckor efter ett tillfälle när du skulle kunna ha fått hiv. Hivtest med snabbsvar kan tidigast tas 4 veckor efter ett risktillfälle

När ger ett hivtest ett säkert svar?

Ett hivtest som visar negativt, det vill säga att du inte har hiv är säkert när provet tas sex veckor efter ett tillfälle när du skulle kunna ha fått hiv. Hivtest med snabbsvar är säkra när det görs efter åtta veckor. Ett hivtest som visar positivt, det vill säga att du har fått hiv tas alltid en gång till för säkerhets skull. Då tas det alltid som ett blodprov i armen.

Att leva med hiv

Det finns idag ingen behandling som botar hiv. Däremot finns det mediciner som bromsar sjukdomen. Det innebär att du kan leva ungefär som tidigare och plugga, jobba, ha sex, ha en partner och skaffa barn. Den stora skillnaden blir att du måste ta medicinerna regelbundet resten av livet, och att du alltid behöver använda skydd när du har sex. Det är förbjudet att diskriminera någon för att den har hiv. I diskrimineringslagen räknas hiv in under punkten som säger att du inte får diskrimineras för att du har en funktionsnedsättning. Alla mottagningar som arbetar med hiv kan hjälpa till så att du stöd och hjälp av en kurator och psykolog. Runt om i landet finns också föreningar och stödgrupper för personer med hiv.

Om din partner har hiv

Om du är ihop eller ha sex med någon som har hiv behöver ni alltid skydda er med kondom eller femidom. Risken att få hiv genom en partners blod är väldigt liten. I regel har du ju inte kontakt med andra personers blod vare sig de har hiv eller inte. 

Smittskyddslagen

Hiv och aids ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att gå och testa dig om du tror att du kan ha fått hiv. Om testet visar att du har hiv, är du också tvungen att följa vissa regler som till exempel att gå på kontroller regelbundet.
Du måste också berätta vem eller vilka du har haft sex med. De blir sen kontaktade av mottagningen för att komma och testa sig. Anledningen är att det är viktigt att hitta och behandla alla som kan ha fått hiv, så att sjukdomen inte sprids vidare. De som blir kontaktade av mottagningen får inte reda på vem som gett dem deras namn. 

Informationsplikt

Om du har hiv

Om du har hiv behöver du enligt smittskyddslagen berätta det för den du ska ha sex med. Det kallas informationsplikt.
Vid en välfungerande behandling med läkemedel kan det göras ett undantag från informationsplikten, eftersom risken för en överföring av hiv då är minimal. I sådana lägen behöver du inte berätta det för en sexpartner. Men du måste alltid skydda dig när du har sex, oavsett om du har behandling eller inte. Att undantas från informationsplikten är ett beslut som tas av din läkare. Saker som spelar in är till exempel hur ens virusnivåer i blodet ser ut och hur bra det funkar att komma ihåg att ta medicinerna.

Om du inte har hiv

Risken för att överföra hiv är störst precis i början när någon fått hiv och inte ännu har behandling, eller inte tar sina mediciner. Bara för att någon inte säger att den har hiv är det inget säkert skydd mot hiv, för hen kanske inte vet om det.

Graviditet och hiv

Hiv är inget hinder för att bli förälder. Det är möjligt att både bli gravid eller göra någon gravid när du har hiv utan att barnet får hiv. I en relation med en man och en kvinna där mannen har hiv görs en så kallad spermatvätt av en utlösning. Det innebär att de på ett laboratorium skiljer ut virusen från sperman, så att den är virusfri. Själva graviditeten sker sedan genom en provrörsbefruktning, det kallas också för in vitro fertilisering, IVF. Om kvinnan har hiv förs istället sperma in i slidan på något annat sätt än genom att utlösningen sker i slidan vid ett samlag. Det kan göras på flera olika sätt, och brukar kallas för självinsemination. Anledningen att göra på det sättet är för att inte riskera att partnern får hiv vid ett oskyddat samlag.

Genom att kvinnan behandlas med läkemedel är risken minimal för att virus förs över till barnet under graviditeten eller förlossningen. Det går att föda vaginalt eller genom kejsarsnitt men du kan inte amma barnet. Efter förlossningen får barnet en behandling med mediciner i cirka fyra veckor efter födseln. Det tas prover för att se om barnet har fått hiv redan när det är mellan en och tre månader gammalt. Så kallade antikroppar mot hiv som förts över från mamman innan födseln finns ofta kvar i barnets blod i upp till två år, men det betyder inte att barnet har hiv. Blodprover tas därför också tills barnet är cirka två år, eller tills antikropparna försvunnit.