Gonorré är en könssjukdom som framför allt överförs genom vaginala och anala samlag. Munsex kan också ge gonorré. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför gonorré till någon annan. Utan behandling kan du få svårt att bli gravid, eller få svårt att göra någon annan gravid.

Gonorré orsakas av en bakterie. Bakterien finns framför allt i slidan, urinröret och ändtarmsöppningen, men den kan också finnas i svalget och ögonen.

Symtom

Du kan ha gonorré utan att veta om det, eftersom sjukdomen ibland inte ger några symtom. Det vanligaste är att du får ett eller flera av följande symtom

  • sveda när du kissar
  • flytningar från penisen eller slidan
  • flytningar från analöppningen
  • mellanblödningar
  • ont i pungen
  • röda och svullna ögon om du har fått sperma eller slidsekret där

Mer ovanliga symtom är att du får

  • feber
  • värk eller svullnad i en stor led, till exempel knät eller fotleden
  • ont i nedre delen av magen

Gonorré i svalget ger oftast inte några symtom. Om du får symtom brukar de oftast komma inom en vecka efter att du fick gonorré, men symtomen kan även komma senare.

När ska jag söka vård?

Testa dig så fort som möjligt om du har haft oskyddat sex med någon som du tror kan ha gonorré. Du ska också testa dig om du har ett eller flera av symtomen på gonorré. Gonorré ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du måste testa dig om du tror att du har gonorré. Du betalar inget, varken för undersökningen eller för den eventuella behandlingen.

Kontakta en hälsocentralcentral, hud- och könsmottagning, gynmottagning eller ungdomsmottagning.

Så överförs gonorré

Det vanligaste sättet att få gonorré är genom vaginala och anala samlag utan kondom. Du kan också få det av att ha munsex. Gonorré överförs genom att slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Sjukdomen överförs också via sperma och slidsekret. Du kan få en gonorréinfektion i munnen eller ögonen om du får sperma eller slidsekret där. Gonorré kan smitta via fingrar, om det finns sperma eller slidsekret på fingrarna och att fingrarna sedan rör vid en slemhinna. Den risken är väldigt liten, eftersom gonorrébakterien dör snabbt när den exponeras för luft. Du får inte gonorré genom att ta i hand eller genom att till exempel använda samma handduk eller toalett som någon som har gonorré.

Komplikationer och följdsjukdomar

Du kan få en inflammation i äggledarna, bitestiklarna eller prostatan om gonorrén sprider sig. Det kan göra det svårare för dig att få biologiska barn i framtiden om du skulle vilja ha det. Inflammationen i äggledarna kan göra att det bildas ärr. Det kan i sin tur göra det svårare för äggen att komma ner i livmodern från äggstockarna, och det minskar chanserna för att äggen ska bli befruktade. Ärren kan också orsaka ett utomkvedshavandeskap, det vill säga att det befruktade ägget fastnar i äggledaren. Risken att det ska bli svårt för dig att få biologiska barn ökar för varje gång du får gonorré.

Risken att du även får andra könssjukdomar är också större om du har gonorré och har oskyddat sex. Det beror på att slemhinnor som redan är infekterade är mer mottagliga för andra infektioner.

Om du får en gonorréinfektion i ögonen och inte får behandling inom några dagar kan du få nedsatt syn.

Det är ovanligt, men ibland kan gonorrébakterierna spridas i blodet. Då kan du få blodförgiftning, med symtom som feber och ledinflammation i någon av kroppens större leder, till exempel i ett knä. Knät kan då göra ont och svullna. Dessutom kan du få små varblåsor, oftast på armarna eller benen.

Gonorré ingår i smittskyddslagen

Vissa sjukdomar är viktiga att spåra så att de inte förs vidare till någon annan. De sjukdomarna ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att testa dig om du vet eller misstänker att du har en sådan sjukdom. Visar testet att du har gonorré, måste du berätta vem eller vilka du har haft sex med det senaste året. Personalen på mottagningen kontaktar sen den personen eller de personerna och berättar att de också måste testa sig. Det är viktigt att hitta och behandla alla som kan ha fått gonorré, så att sjukdomen inte överförs till fler personer. De som blir kontaktade av personalen på mottagningen får aldrig reda på vem som har gett personalen deras namn.

Hur kan jag förebygga gonorré?

Kondom är det bästa skyddet mot gonorré. Använd kondom om du har vaginala eller anala samlag. Det är viktigt att kondomen är hel och att den är på under hela samlaget. Kom ihåg att även använda kondom eller slicklapp om du delar sexleksaker som en dildo eller en vibrator med någon annan.  Det är också bra att använda kondom eller slicklapp om du har munsex.

Behandling

Gonorré behandlas med antibiotika. Det är viktigt att du får behandling snabbt för att slippa följdsjukdomar och komplikationer, och för att inte överföra sjukdomen till andra. En allvarlig gonorréinfektion kan göra att du till exempel får hög feber och då kan du behöva vård på sjukhus.

Ungefär en till två veckor efter den avslutade behandlingen tar läkaren ett nytt prov för att se om du fortfarande har gonorré. Du kan få lämna ett till kontrollprov efter ytterligare en vecka, till exempel om bakterien har visat sig vara resistent mot antibiotikan eller om du fortfarande har symtom på gonorré.

Du ska inte ha sex med någon annan under den tid som du behandlas för gonorré, eftersom det fortfarande finns en risk att du överför sjukdomen till andra då. Du ska alltså inte ha sex med någon annan förrän du vet att du är smittfri. Om du lever i en relation med en eller flera personer är det viktigt att även den eller de testar sig och får behandling direkt. Det kallas för partnerbehandling och görs för att undvika att smittan bollas fram och tillbaka. Genom att behandlingen ges samtidigt kan eventuell smittspridning förhindras. Det innebär att antibiotika ges oavsett om hen har gonorré eller inte.

 

Undersökningar och utredningar

Det finns olika undersökningar som kan visa om du har gonorré. Hur och var på kroppen testet tas, beror på hur du har haft sex. Antingen får du lämna ett urinprov eller ett prov direkt från flytningarna om du har sådana. Läkaren tar ett prov från insidan av ögonlocket om hen misstänker att du har fått en ögoninfektion.  

Om det första provet visar att du har gonorré tas alltid ett prov till. Ett sådant prov tas med en tunn provtagningspinne från urinröret, slidan, analen eller svalget.

Det kan ta olika lång tid innan svar kommer, men oftast tar det inte mer än ett par dagar. Läkaren kan också undersöka sekretprover från urinröret och livmoderhalsen direkt i mikroskop. Då kan du få ett preliminärt besked på en gång. Med hjälp av provsvaren vet läkaren vilken antibiotikasort som behövs för att behandla gonorrén.

Graviditet och gonorré

Det är viktigt att du testar dig om du är gravid och misstänker att du kan ha gonorré. Gonorré kan överföras till barnet under förlossningen om du har en infektion som inte har behandlats. Infektionen överförs inte om du får behandling i tid. Om infektionen överförs till barnet vid förlossningen kan hen få en ögoninfektion som visar sig inom en vecka. Ögoninfektionen läker och ger inga följdsjukdomar om barnet behandlas med antibiotika.