Klimakteriet eller övergångsåldern är den tid i livet då hormonnivåerna förändras i kroppen. Det hormon som sjunker mest är östrogen. De sjunkande hormonnivåerna kan ge olika besvär, bl.a. värmevallningar, sömnproblem, oregelbundna och större blödningar, torra och sköra slemhinnor. Symtomens svårighetsgrad varierar men kan många gånger vara besvärliga för kvinnan under något eller ibland flera år.

De torra och sköra slemhinnorna kan i sin tur ge problem med sexlivet. Vill du läsa mer om detta, klicka här.

Det är vanligt med förändrad mens något till några år innan mensen slutligen upphör helt. Den sista mensen brukar komma några år före till några år efter 50. När det gått mer än ett år sedan mensen upphört brukar man säga att kvinnan nått menopaus. Menopaus och klimakteriet är alltså två olika begrepp.

I Norrbotten handläggs klimakteriebesvär i första hand av primärvården. Om du har besvär och vill ha hjälp, ta i första hand kontakt med din hälsocentral.

Om du får en blödning 1 år eller senare efter din sista mens (menopaus) ska du direkt ta kontakt med din hälsocentral, eller ringa till oss på gynmottagningen.

Vill du läsa mer om klimakteriet kan du göra det här.

Behandling

Som vid alla andra saker som påverkar vårt mående är det viktigt att sträva efter att leva hälsosamt för att må bättre även i klimakteriet. Motion har visat sig ha en dämpande effekt på klimakteriebesvär. Andra tips kan vara att dra ner temperaturen i omgivningen, klä sig i svala kläder, och träna avslappning.

Östrogen mot vallningar och svettningar

Eftersom det är östrogenbrist som är den huvudsakliga anledningen till klimakteriebesvär är den mest effektiva behandlingen att tillföra östrogen.

Hormonbehandling mot svettningar och vallningar kallas systemisk hormonbehandling, och kan se olika ut. Vid den här typen av behandling behöver man samtidigt ge gulkroppshormon för att skydda livmoderslemhinnan mot utveckling av cancer i livmodern. Gulkroppshormonet hjälper också till att reglera blödningarna. Om du av någon anledning har opererat bort din livmoder är det inte nödvändigt att tillföra gulkroppshormon. Genom åren har attityden till systemisk hormonbehandling svängt fram och tillbaka. Idag rekommenderar vi behandling om besvären är så stora att de stör din livskvalitet.

Tabletter eller plåster är vanligast vid systemisk behandling, och finns både med och utan samtidigt gulkroppshormon. Gulkroppshormon kan också tillföras med en hormonspiral.

När du står på systemisk behandling med östrogen är det viktigt att du följs upp. Uppföljningen kan se olika ut beroende på vilken behandling du har samt i vilket skede du börjat med den. Till en början följs du upp efter ca 3 månader, sedan efter 1 år och därefter vartannat till vart tredje år. Efter 5 års behandling bör du och din läkare göra en ny bedömning om du ska fortsätta med behandlingen eller inte, framför allt eftersom risken för bröstcancer börjar öka efter 5 – 10 års behandling med östrogen.

Vid en del tillstånd och sjukdomar kan det vara olämpligt med systemisk östrogenbehandling, t ex benägenhet för blodpropp, eller om du haft hjärtinfarkt, stroke, eller bröstcancer.

Lokalbehandling för torra och sköra slemhinnor

För behandling av torra och sköra slemhinnor räcker det med lokal, eller lågdosbehandling. Vid den här typen av behandling behövs inte något tillägg av gulkroppshormon. Behandlingen ges som regel i form av slidpiller eller slidkräm, alternativt ett slidinlägg (s k ring som du antingen byter själv eller får hjälp med att byta på din hälsocentral). Vid behandling med lokalt östrogen behövs inga särskilda kontroller och behandlingen kan vara livslång, och andra sjukdomar påverkar inte i de flesta fall inte möjligheten till behandling, men om du haft bröstcancer ska du alltid rådgöra med din läkare innan du överväger behandling.

Om du inte kan eller vill använda hormoner

Om du inte kan ta hormoner kan det finnas andra alternativ. Det finns bl. a. studier som visar att vissa typer av antidepressiva läkemedel kan hjälpa mot övergångsbesvär. Om din distriktsläkare behöver hjälp i handläggningen kommer hen att kontakta oss på gynmottagningen. För slemhinnorna finns det hormonfria geler.

Det finns också en rad olika naturpreparat som uppger sig hjälpa mot övergångsbesvär. Det finns inte säkert vetenskapligt stöd vare sig för att det hjälper eller inte hjälper. Om du har andra sjukdomar eller läkemedel bör du rådgöra med din läkare innan du provar naturpreparaten.