Är du missnöjd med den vård du fått? Upplever du att du fått ett dåligt bemötande? Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och bli bättre och  just därför vill vi gärna att du tar kontakt med någon av oss i personalen eller kontaktar vår enhetschef i första hand. Du kan även kontakta patientnämnden om du vill ha hjälp att framföra dina åsikter.

På Region Norrbottens hemsida kan du läsa mer. Klicka här! 

Du kan också maila till avvikelse@norrbotten.se