Hela OB/gyn kliniken i Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå har fått genomgå HBTQ-certifieringen som RFSL håller i. Under drygt ett år har personalen fått vara med på föreläsningar och workshops om bland annat sexuell läggning och könsidentitet.

Detta har gett oss som personal verktyg för att kunna bemöta människor på ett individuellt och anpassat sätt. Vi låter patienten själv få definiera sig utan att lägga någon värdering i det.

Det heter inte pojkvän, flickvän, man eller fru det heter partner. Alla är vi olika och visst är det underbart.

Att känna sig annorlunda och fundera över om man är homo, bi, trans eller queer är vanligare än många tror. Det är också något som kan vara svårt att prata om. Om du är ung och behöver hjälp kan du vända dig till din ungdomsmottagning. 

När kropp och kön inte stämmer överens

Du ska få vara den du är. Könsinkongruens innebär att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet. Om könsinkongruensen innebär ett lidande för dig kallas det för könsdysfori. Du som upplever könsdysfori kan göra en utredning. Sedan kan du få behandling för att din kropp ska stämma bättre överens med den du är.

Utredningen görs på ofta på den psykiatriska mottagningen och så är det i Norrbotten också. Ibland fortsätter utredningen vid Könsidentitetmottagningen i Umeå. Sedan kan du få behandling för att din kropp ska stämma bättre överens med den du är.

Om det blir aktuellt med könsbekräftande kirurgi görs den i Stockholm.

Om du ändrar juridiskt kön kallas du inte längre till de könsbundna screeningar som görs inom landstinget. Detta innebär att om du har en livmodertapp behöver du själv söka för att få kontroller av den.

Fertilitet

Om du vill kunna få biologiska barn i framtiden får du spara könsceller, alltså spermier eller ägg. Sjukvårdspersonalen kommer att informera dig om dina möjligheter att göra det. Sedan kan spermierna eller äggen användas vid en provrörsbefruktning.

Hur du kan spara könsceller innan och under hormonbehandlingen

Du som inte har påbörjat din hormonbehandling kan spara spermier eller ägg innan du börjar behandlingen.

Du som behandlas med hormoner kan göra ett uppehåll i din hormonbehandling för att få tillbaka spermieproduktionen eller ägglossningen. Det varierar från person till person hur lång tid det tar och hur fertil du blir.

Under hormonbehandling är du oftast inte fertil. Men om du absolut inte vill ha barn just då bör du använda skydd mot graviditet, om du har sex på ett sätt som kan leda till en graviditet.

Lagen begränsar hur du kan använda könscellerna

Det finns begränsningar i de juridiska förutsättningarna vid assisterad befruktning. Enligt lagen får det bara vara antingen ägg eller spermier som är donerade. Om äggen är befruktade när de fryses ner får de enbart användas i den relation som var aktuell vid tidpunkten för befruktningen.

Könscellerna sparas olika länge i olika landsting

Hur länge spermier, obefruktade ägg och äggstocksvävnad får sparas är olika i olika landsting och regioner. Flera landsting har som rutin att spara spermier tills du fyller 55 år. Frysta obefruktade ägg sparas i flera landsting tills du fyller 45 år. Befruktade ägg får förvaras i högst fem år.