Torrhet i underlivet kan upplevas mycket jobbigt, många upplever framförallt att de får torra slemhinnor när de kommer i klimakteriet. Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en låg nivå ungefär fem till tio år efter den sista mensen. Brist på östrogen kan även förekomma hos yngre kvinnor, till exempel i samband med amning, vid användning av p-spruta eller om äggstockarna inte fungerar som de ska. När mängden östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinvägarna torra och sköra. Det kan leda till besvär som sveda och klåda och en ökad risk för urinvägsinfektioner. Det kan också göra ont vid samlag.

Har du problem med torra slemhinnor ska du i första hand vända dig till din hälsocentral som kan hjälpa dig. En lämplig behandling kan då vara lokalt östrogen. Då läkemedlet används direkt i vagina och verkar lokalt, påverkas inte resten av kroppen. Dessutom är det en väldigt låg dos av östrogen som tillförs när man använder lokalt östrogen.