Myom eller muskelknutor kan bildas i eller utanpå livmodern. Myom är vanligt, det är även en större risk att få myom om du passerat 40 år. Det är vanligt att ha myom, men att du inte har några symtom. För dem som har symtom finns behandling att få.

Symtom

  • Blödningar, ofta kraftigare blödningar som även håller i sig under en längre tid
  • Buksmärtor
  • Ont vid samlag
  • Tyngdkänsla
  • Känner dig kissnödig oftare
  • Svårigheter att bli gravid

Om det är konstaterat att du har ett myom brukar läkaren i de allra flesta fall vilja följa upp dig med kontroller. Då kontrolleras om myomet växer eller inte, samt dina symtom. Sedan tar du gemensamt med läkaren beslut om vidare planering. Det går att behandla antingen själva myomet eller symtomen på myom. 

Behandling

Du kan sättas in på läkemedel för att minska blödningarna och smärtan i samband med mens.

Ibland beslutas det att operation är det bästa behandlingsalternativet. Det finns olika sorters operationer. En metod kallas myomembolisering, där blodtillförseln till myomet stryps. Det kan också vara aktuellt att göra en operation där själva myomet tas bort, vilket kallas myomextirpation. Ett kriterium för denna operation är dock att myomet ska sitta inne i livmodern. Det kan också vara så att du och din gynekolog beslutar att hela livmodern ska opereras bort för bästa resultat, en så kallad hysterektomi.