Cancer uppstår då celldelningen störs. En cell som tidigare varit frisk börjar uppföra sig fel och fortsätter sedan att dela sig ohämmat. Fler och fler cancerceller bildas. I Norrbotten har vi ett nära samarbete med bl.a Umeå universitetssjukhus för att ge våra cancerpatienter den optimala vården.

Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer) som är en malign tumör utgår från livmoderslemhinnan som kan invadera livmodermuskelväggen samt spridas vidare. Det finns en stor chans att bli helt botad, då symtomen märks innan sjukdomen hunnit gå långt. Vanliga symtom är blödningar eller missfärgade flytningar efter menopaus (efter att mensen upphört).

Den vanligaste behandlingen är att operera bort livmodern, äggledarna och äggstockarna. Efter operationen kan det bli aktuellt med cellgifter. Vill du läsa mer om operationen: Klicka här!

Läs mer om livmodercancer på 1177.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer (cervixcancer) utvecklas långsamt, oftast flera år. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är att smittas av HPV (humant papillomvirus) genom samlag. Det är endast några få typer av många olika som orsakar cancer. Under tidigt skede av sjukdomen är det inte ovanligt att du inte har några symtom alls.

Om du drabbas av cervixcancer kan behandlingen bli operation, cytostatika eller strålbehandling. För att öka chansen att hitta förstadier till cervixcancer är det viktigt att du deltar i gynekologisk cellprovskontroll.

Läs mer om livmoderhalscancer på 1177.

Äggstockscancer

Äggstockscancer kallas också för ovarialcancer. Äggstockscancer kan ge diffus magvärk och svullen buk. Eftersom symtomen är diffusa och smygande kan det vara svårt att upptäcka denna cancerform i ett tidigt stadie.

Behandlingen är oftast en operation med varierad omfattning. Operation följs oftast upp med behandling med cytostatika. Ibland ges cellgifter före operation, eller som enda behandling.

Läs mer om äggstockscancer på 1177.

Vulvacancer

Eller vaginalcancer. Vanliga symtom är blödningar, klåda, sveda eller ett sår som är svårläkt. Ibland upptäcks en knöl eller en hudförändring som kan vara cancer.

Vulvacancer behandlas i vanliga fall med operation och ibland cytostatika.

Läs mer om vulvacancer på 1177.

Vaginalcancer

Eller cancer i slidan. Vaginalcancer är mycket ovanligt. Sjukdomen drabbar ca 30 svenska kvinnor/år. Symtomen för vaginalcancer är smygande. Det vanligaste symtomen är vaginala blödningar eller blodiga flytningar. Dessa blödningar kan även komma vid samlag. Den vanligaste behandlingen är strålbehandling och då ofta i kombination med cellgifter. Ibland kan även operation vara aktuellt.

Vill du veta ännu mer om cancer och olika behandlingar kan du läsa om det på Cancerfonden.

SVF för en snabb och säker väg för dig

SVF står för standardiserat vårdförlopp. Om den läkaren du besöker misstänker att du har cancer relaterat till vissa allvarliga symtom startas ett standardiserat vårdförlopp. Standardiserade vårdförlopp (SVF) finns för att förkorta utredningstiden och minska regionala skillnader i cancervården.

Varje cancersjukdom har ett eget standardiserat vårdförlopp.

De diagnoser inom gynekologin som omfattas av standardiserat vårdförlopp i nuläget är:

  • Livmoderkroppscancer
  • Livmoderhalscancer
  • Äggstockscancer
  • Vulvacancer

Kontaktsjuksköterska

Trygghet, tillgänglighet, en sammanhållen kedja. Att alltid kunna ringa och få svar av någon som är väl insatt i just din situation. Det är viktiga begrepp för många cancersjuka och det är också en beskrivning av den funktion en kontaktsjuksköterska ska ha.

Till kontaktsjuksköterskan kan patienter och närstående vända sig om du/ni:

  • vill få reda på vilka förberedelser som gäller inför en undersökning eller behandling
  • vill få information och psykosocialt stöd för att hantera och bearbeta sjukdomen och vad den kan medföra
  • behöver stöd i kontakten med annan sjukvårdspersonal, till exempel vid undersökningar och läkarbesök
  • behöver hänvisas till andra kontakter inom vården och kommunen

Kontaktsjuksköterskan finns till för att patienten ska känna trygghet och tillit, bli delaktig och få ett bättre omhändertagande.

I kontaktsjuksköterskans arbete ingår att svara på frågor, ge råd samt erbjuda stöd och samordning när det gäller vård och behandling av cancersjukdomen.

Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig oavsett vilket skede i sjukdomsförloppet som patienten befinner sig i. Det innebär att patienten är välkommen att höra av sig för råd och stöd, även om hen skrivits ut från kliniken.

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska:

Leena, Sunderby sjukhus: 0920-282050

Carina, Piteå sjukhus: 0911-75291

Viktoria, Gällivare sjukhus: 070-3478038 eller 0970-19684

Kurator

Önskar du som patient eller anhörig att få prata med en kurator? Då kan ni vända er till kuratorsenheten för att få någon att prata med.

Gällivare sjukhus 0970-194 62 

Sunderby sjukhus 0920-28 38 21

Piteå sjukhus 0911-75220