Framfall eller prolaps betyder att något buktar ned mot, eller ut genom slidmynningen. Det kan till exempel vara slidväggarna, livmodern eller båda som buktar ut. Ett framfall är oftast inte farligt men kan kännas obehagligt och kan påverka ditt levnadssätt.

 

Risken för framfall ökar med ålder och antalet vaginala förlossningar. Andra orsaker till framfall kan vara övervikt, kronisk hosta, arbete som innebär tunga lyft och svag bäckenbotten. Om du tror att du drabbats av framfall - hör i första hand av dig till din hälsocentral för utredning och behandling. Här får du hjälp med de bakgrundsfaktorer som är första behandlingssteget och som måste övervägas innan man kan över väga operation. Hälsocentralen kan sedan remittera dig vidare till oss om du har besvär av sådan karaktär att de bedömer att du behöver undersökas och behandlas av en gynekolog.

Olika typer av framfall

Främre (cystocele): Främre vaginalväggen buktar ner mot eller utanför slidöppningen. När främre slidväggen är svag kan urinblåsans läge förändras. I en del fall ger detta upphov till svårigheter att tömma blåsan helt.

Uterusprolaps: Framfall av livmodern eller livmoderhalsen. Livmodertappen kan sjunka ned mot och ut genom slidöppningen.  Vid en gynundersökning kan läkaren känna att livmodern fyller upp vagina och detta benämns uterusprolaps.

Cervixelongation: Livmoderhalsen kan vara förlängd och den enda delen som sjunker ut, detta benämns cervixelongation.

Vaginaltoppsprolaps: Framfall av slidtoppen. När livmodern är borttagen kan slidtoppen bukta ner eller ut. Detta benämns vaginaltoppsprolaps.

Bakre slidväggen: Bakre slidväggen buktar ner eller ut i slidan. Detta kan i del fall ge tarmtömningsbesvär. 

Symtom

  • Tryck, tyngdkänsla i underlivet
  • Smärta i lilla bäckenet
  • Något som buktar ut i slidöppningen
  • Smärta vid samlag
  • Urinläckage
  • Urinträngningar
  • Svårt att tömma urinblåsan
  • Urinvägsinfektioner
  • Svårt att få ut avföringen
  • Gasinkontinens

Behandling

Bäckenbottenträning

Ett framfall kan du inte träna bort, men du kan eventuellt förhindra att framfallet blir värre eller att du får ett återfall.

Livsstilsfaktorer

Behandla eventuell förstoppning och kronisk hosta. Dessa två besvär innebär ökat buktryck och försämrar dina besvär.

Vid rökning är det viktigt att försöka sluta, då detta också orsakar hosta. Om det skulle bli aktuellt med operation bör du vara rökfri minst 4 veckor före operationen, eftersom rökning påverkar läkningsförloppet negativt.

Är du överviktig kan det vara till stor hjälp att försöka gå ner i vikt. Ta kontakt med din hälsocentral för rådgivning och hjälp.

Ringbehandling

Om du har drabbats av framfall går detta att behandla med en ring i plast eller silikon. Den lyfter då upp framfallet. Det finns väldigt många modeller och storlekar att välja mellan. Har du provat ut rätt storlek kommer du inte att känna av den. Vänd dig i första hand alltid till din hälsocentral för utprovning av prolapsring. Ringbehandling kan också vara ett alternativ medan du väntar på operation. En ring byts inledningsvis var 6:e månad. Är allt komplikationsfritt byts den sedan en gång per år på din hälsocentral.

Operation

Om inte ringen fungerar som behandling eller om du av någon annan anledning behöver operation, skickar din hälsocentralsläkare remiss till gynmottagningen. Där görs en bedömning om operation är den bästa behandlingen för dig.

Om du passerat klimakteriet är det bra att använda lokal östrogenbehandling några veckor före en eventuell operation, för att slemhinnorna ska vara i god kondition (om du är behandlad för bröst- eller underlivscancer skall du inte använda östrogen utan att ha rådgjort med oss).

Framfallsoperationen görs via slidan. Slidväggen öppnas och förstärks, ibland med ett nät. Överflödig vävnad som buktat ut tas bort. Ibland kan livmodertappen behöva kortas av. Vill du läsa mer om operationen: klicka här!

Ibland beslutar läkaren i samråd med dig som patient att livmodern bör tas bort för bästa behandling. Livmoderns tas då oftast bort via vagina och inte via en buköppning. Läs mer här!