Endometrios innebär att livmoderslemhinna finns på andra ställen i kroppen än i livmodern. Sjukdomen drabbar ca 2-10% av alla kvinnor. Sjukdomen förekommer i 50 % av gruppen infertila. Tidig debut är associerat till mer aggressivt förlopp, framför allt om det dröjer innan behandling sätts in. All svår mensvärk är inte endometrios, det kan också orsakas av t ex myom, polyper eller infektioner. I Norrbotten finns ett endometriosteam som har nära samarbete med andra kliniker.

Symtom

 • Dysmenorré (svår mensvärk)
 • Annan buksmärta
 • Samlagssmärta
 • Smärta vid vattenkastning och tarmtömning
 •  Illamående
 • Blödningsrubbning
 • Allmän sjukdomskänsla och trötthet
 • Sexuella besvär, vaginism, brist på lust
 • Infertilitet
 • Samband med IBS, laktos samt glutenintolerans är vanligt.

Kontakta din hälsocentral om du har så ont när du har mens att det begränsar ditt liv, till exempel att du inte kan gå i skolan eller arbeta. Det är viktigt att få behandling tidigt, för att minska dina symtom. Du bör behandlas med p-piller (eller annan hormonell behandling) samt smärtlindring. Efter 3 månader bör du få en utvärdering för att se att din behandling har fungerat bra. Om du får en behandling via din hälsocentral som fungerar bra finns det inga skäl att kontakta gynmottagningen. Av de med svår mensvärk som inte får tillräcklig symtomlindring av p-piller har ca 2/3 endometrios. Det finns ännu inget botemedel för endometrios men det finns olika sätt att behandla och lindra symtomen.

Komplementär behandling: Det finns även andra sätt att lindra de symtomen som endometrios ger. Många med endometrios blir hjälpta av: smärtlindring med TENS -  Transkutan elektrisk nervstimulering, en metod för smärtlindring som bygger på nervstimulering med svaga elektriska strömmar. Ett annat alternativ är smärtlindring med akupunktur. För att få hjälp med dessa behandlingsmetoder kan man vända sig till en fysioterapeut.

Kirurgi: I vissa fall behöver man plocka bort endometrioshärdar genom en operation. Operation kan i vissa fall också behövas för att säkerställa en diagnos av endometrios om det är svårt att göra det på annat vis. Det är inte alltid endometrios ses vid en operation även om den finns där. Detta för att det är svårt att veta vart endometriosen exakt sitter.

Göra själv

 • Föra en blödnings- och smärtdagbok. Det finns ett flertal olika appar som är lämpliga för detta. Alternativt finns pappersscheman som kan skrivas ut från Endometriosföreningens hemsida. Detta är bra för att kunna utvärdera behandlingen.
 • Paracetamol + antiinflammatoriskt läkemedel. Nuvarande rekommendation: Paracetamol 500 mg 2x4 samt Ibuprofen 400 mg 1x3. Startas 3 dagar före mensstart och tas så länge mensen förväntas pågå. Det är viktigt att smärtlindringen tar kontinuerligt för att fullgod effekt ska uppnås.
 • Smärtlindring genom värme, till exempel varma vetekuddar eller värmedyna.
 • Kostomläggning - många har märkt att viss kost gör att symtomen blir värre. Det kan därför vara att värt att lägga om kosten. Ett bra sätt är att föra en matdagbok och utesluta livsmedelsprodukter som gör att smärtorna/symtomen ökar.
 • Träning - Fysisk aktivitet är bra för alla människor då kropp och psyke blir starkare. Dessutom kan fysisk aktivitet leda till smärtlindring. Ett tips är att prova olika typer av träning och hitta de former som fungerar bäst. Kontakta en fysioterapeut eller en personlig tränare om du behöver hjälp med en träningsform som är bra för dig.
 • Avslappningsövningar och mindfullness hjälper många att hantera sin smärta. 

Endometriosteam

På Sunderby sjukhus finns nu ett endometriosteam som består av läkare och kontaktsjuksköterska, uroterapeut samt sexualrådgivare. Uroterapeuten kan hjälpa till med att tömma blåsa och tarm på ett naturligt sätt. Uroterapeuten kan också hjälpa dig med bäckenbottenträning med mål att slappna av, för att minska smärtorna. Sexualrådgivaren kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt sex- och samlevnadsliv.

Endometriosteamet har ett nära samarbete med smärtrehabiliteringen där du har möjlighet att träffa en fysioterapeut, läkare och psykolog. På smärtrehab finns det möjlighet att både få individuell- och gruppanpassad vård. Smärtrehab hjälper dig att komma tillbaka till vardagen. De hjälper dig att kunna hantera smärtorna och ändra ditt tankesätt kring smärta.

Vill du komma i kontakt med vår endometriossjuksköterska kan du göra det på tel: 0920-282389. Rådgivningstelefonen är stängd 17/6-22/8. Om du behöver rådgivning under sommaren är du välkommen att ringa till Gynmottagningen tel: 010-4526300.

Mer information om endometrios finns att läsa på Endometriosföreningens hemsida.