Att ha cellförändringar innebär inte att du har cancer. Vissa cellförändringar läker ut av sig självt medan andra på lång sikt riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas. De cellförändringar som kan behöva behandlas är de som beror på vissa typer av vårtviruset HPV. HPV är vanligt och läker oftast ut av sig själv men kan ibland orsaka cellförändringar. Därför är det viktigt att utreda cellförändringarna närmare. Mer om HPV kan du läsa här.

Gynekologisk cellprovtagning är den screening för livmoderhalscancer som genomförs på alla kvinnor mellan 23-60 år i hela Sverige. Vid denna provtagning finns möjlighet att fånga upp cellförändringar. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå på sina cellprovskontroller, då finns möjlighet att upptäcka eventuella cellförändringar i tid. Behandlingen och uppföljningen för cellförändringar som upptäcks tidigt är dessutom mindre komplicerad än om de har hunnit utvecklas mer. Screeningen som man kallas på för gynekologisk cellprovskontroll på sin hälsocentral är från och med 1 januari 2018 kostnadsfri. Det finns inga ursäkter för att inte ta cellprov.

Om du behöver omboka din tid för cellprov samt få mer information kan du klicka här!

Uppföljning av provet

Vid gynmottagningarna i länet sker utredning, behandling och uppföljning på de cellprov som visat förändringar. Uppföljning/provtagning på gynmottagningen görs av barnmorska eller gynekolog enligt gällande vårdprogram.


Om du har funderingar eller frågor angående datum för din senaste cellprovtagning hänvisar vi till Gynekologiska cellprovskontrollen, GCK-administration som du når på 0920-28 27 52.

Här kan du läsa vår egen information om cellförändringar och kolposkopiundersökning: Klicka här! 

Ibland behöver cellförändringar behandlas med en så kallad konisering. Vill du veta mer om detta ingrepp? Klicka här! 

För mer information om cellförändringar, besök 1177.