Ungefär vart tionde par drabbas av barnlöshet. Av dessa får de flesta barn senare, antingen spontant eller med medicinsk hjälp. Nästan 90% blir spontant gravida under det första året och under nästa år uppnår ungefär hälften av de resterande paren en graviditet. Hos en tredjedel av paren finns orsaker till utebliven graviditet hos kvinnan, i en tredjedel hos mannen. Hos resterande par finner man ingen orsak. Region Norrbotten hjälper både heterosexuella- och samkönade par samt ensamstående kvinnor i deras barnönskan.
 

Information om villkor för samkönade par

Information om villkor för heterosexuella par

Information om villkor för ensamstående

Vart vänder jag mig?

Innan du/ni fyller i hälsodeklarationen på 1177 måste du/ni har läsa igenom villkoren som ni hittar högre upp. Där kan du/ni läsa Region Norrbottens kriterier för offentlig finansiering av utredning och behandling vid barnlöshet och önskan om barn. Om du/ni inte uppfyller kriterierna hänvisas du/ni att kontakta privat vårdgivare.

Utredning av barnlöshet handläggs på huvudsakligen på Piteå sjukhus.

Klicka här för att komma till anmälan för utredning. 

Om du har frågor under pågående utredning, kontakta gyn-mottagningen i länet tel 010-4526300, knappval 5.

Hur går utredningen till?

När vi fått in den hälsodeklaration som du/ni besvarat via 1177 går vi igenom den och om du/ni uppfyller kriterierna för utredning och eventuellt efterföljande behandling med region-finansiering, planerar vi resten av utredningen för er. Till att börja med innebär det att ni får brev med information om ett antal prover du/ni behöver lämna (vi ordnar med nödvändiga remisser). Blodprover bokar du/ni tid för på hälsocentralen. För män som utreds behövs ett spermaprov - för det bokas tid på laboratoriemedicin, Kliniskt kemiskt laboratorium, Sunderby Sjukhus. Mer information kommer med remissen.

När alla provsvar finns och när efterfrågad utredning hos kurator och eventuell urolog är klar, får ni ett brev med information om att boka tid till läkare. Läkarbesöket innefattar information och bedömning utifrån provsvar och utredningar angående fortsatt planering. En ultraljudsundersökning av kvinnan genomförs för att se om passage finns i äggledarna.

Vill du läsa mer om de olika behandlingsmetoderna klicka här: http://www.ivfkliniken.se/umea/