När du har passerat graviditetsvecka 9+0 görs inte längre aborten hemma  pga. en något högre risk för komplikationer. Under graviditetsvecka 9+1 till 12+0 genomförs aborten vanligtvis på patienthotellet på Sunderby sjukhus eller på någon av vårdavdelningarna i länet. Sjuksköterskor vägleder och hjälper dig under aborten. De har även möjlighet att hjälpa dig med utökad smärtlindring om så skulle behövas.

Här kan du läsa om hur aborten går till beroende på vart du genomför den

Medicinsk abort på patienthotellet

Medicinsk abort på gynmottagning/gynavdelning