När du har passerat graviditetsvecka 12+0 kommer aborten att genomföras på någon av vårdavdelningarna i länet. Detta för att övervaka förloppet på ett säkrare sätt. Det underlättar också att vara på vårdavdelning för att kunna ge en relevant smärtlindring, även om smärtorna inte går att ta bort helt. Aborten startar på morgonen och i de flesta fall får du gå hemma samma dag. Ibland är förloppet mer långdraget och du kan behöva sova över på vårdavdelningen. I möjligaste mån genomförs aborterna under vardagar.

Här nedan kan du läsa om hur aborten går till

Medicinsk abort på gynavdelning