Medicinsk abort är i de flesta fall att föredra eftersom det då är lite mindre risk för komplikationer. Det finns dock möjlighet till att genomföra en kirurgisk abort om du är gravid mellan v. 7+0 till 11+6. Beslut om kirurgisk abort tas i samråd mellan dig och läkaren. Ibland finns det medicinska orsaker som kan avgöra om en kirurgisk abort är mer lämplig än en medicinsk abort.

 Här nedan du läsa om hur aborten går till.

Kirurgisk abort