Abortlagen (1974:595) ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut. Du som är gravid har rätt att själv bestämma om du vill göra abort om det inte har gått mer än 18 graviditetsveckor. Det vill säga till och med 18 veckor och noll dagar in i graviditeten enligt ultraljudsdatering.

 

Alla som gör abort har olika skäl. Det spelar ingen roll vilken orsak som ligger bakom beslutet, alla har lika mycket rätt till abort. Oavsett skäl och oavsett om abortbeslutet känns lätt eller svårt kan det vara bra att få samtalsstöd. Det gäller både dig som är gravid och dig som varit delaktig till graviditeten. Du måste inte ha bestämt dig för hur du vill göra med graviditeten för att kontakta oss eller prata med kuratorn. Utöver gynmottagningarnas personal och kuratorer kan du också prata med barnmorskan på din hälsocentral. Sjukhuskyrkan erbjuder också samtalsstöd.

En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. 

Det finns olika metoder att göra abort beroende på hur långt du gått i graviditeten. Risken för komplikationer är mindre ju tidigare aborten görs. Vi har abortmottagning på sjukhusen i Sunderbyn, Piteå, Gällivare samt Kiruna.

Efter graviditetsvecka 18 måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort. Ta kontakt med oss på gynmottagningen så hjälper vi dig att ansöka om abort. Efter graviditetsvecka 22 bedöms barnet kunna leva utanför sin mammas kropp och då är det inte längre tillåtet att göra abort, om fostret inte har någon mycket svår skada eller sjukdom som gör att det inte är livsdugligt.

Information till dig som funderar på abort.

Du kan läsa mer om hur en abort går till under de olika kategorierna här nedan

Medicinsk abort t.o.m. v.9+0

Medicinsk abort v.9+1 till v.12+0

Medicinsk abort efter v. 12+0

Kirurgisk abort v. 7+0 till 11+6